Vokální trio Sestry Havelkovy

vzniklo v roce 1985 na základech předchozího vokálního tria v lůně Originálního pražského synkopického orchestru (OPSO) vedeného Pavlem Klikarem, kde za mikrofonem stál Ondřej Havelka a na klavír hrál Jiří Gilík.

OPSO byl pokračovatelem velkých amerických orchestrů 20. let dvacátého století. V té době v Americe vznikala i dámská vokální tria – nejznámější byly Boswell Sisters, které, na rozdíl od Sester Havelkových, byly pokrevními sestrami.

SH poprvé vystoupily v Malostranské besedě a díky svému nadšení, píli, toleranci, lásce k dobré hudbě, vytrvalosti a notné dávce štěstí spolu zůstaly dodnes. Zpěvačky se trochu střídaly, většinou podle odchodů na mateřskou dovolenou. V momentě, kdy se ocitly v počtu čtyř netěhotných, se již nechtěly opustit a začaly zpívat čtyřhlasně! Tehdy je napadlo zkusit vlastní projekt a vydaly první vlastní CD.

V roce 1995 Sestry s Ondřejem Havelkou odcházejí z OPSO a stávají se součástí Melody Makers Ondřeje Havelky (MM). Zároveň však pokračují ve vlastních aktivitách = zakládají svůj osmičlenný band s Jaroslavem Šimíčkem v čele –  Orchestr Sester Havelkových (OSH) a vydávají své druhé CD.

Následuje velmi plodné období, kdy SH koncertují v Čechách i v zahraničí se svým bandem i s MM, jsou častými hosty v televizi i rozhlase, natáčejí videoklipy a vydávají další 3 CD.

Od roku 2013 SH pokračují dále opět jako trio ve složení: Anna Vávrová, Petra Kohoutová, Olga Bímová.
V současnosti soubor nejčastěji vystupuje v kvintetové podobě = SH + violinofon (Zuzana Grosmanová) + piáno (Jiří Polydor).

Repertoire:

Skládá se výhradně z písní let 20., 30. a počátku 40. let minulého století, které SH interpretují s autentickou nostalgií a vytříbeným citem pro duch doby. Kostýmy a průvodní slovo dotvářejí celou atmosféru.